تماس با ما
 
سمنان-دانشگاه سمنان-پردیس شهدا-دفتر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
تلفن تماس و نمابر:         3366002،3366003-0231
پست الکترونیکی : hdsb.231semnan@gmail.com

تمام حقوق متعلق به حوزه علوم اسلامی دانشگاه سمنان می باشد